Δείκτης Μάζας Σώματος

Υπολόγισε τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Υπολόγισε εύκολα τον Δείκτη Μάζας Σώματός σου (ΔΜΣ) βάζοντας στα αντίστοιχα πεδία το ύψος και το βάρος σου!
BMI Weight Status
Below 18.5 Underweight
18.5 - 24.9 Normal
25 - 29.9 Overweight
30 and Above Obese